LED 5mm Diffused White
KES 5.00 5.0 KES
LED 5mm Diffused Orange
KES 5.00 5.0 KES
LED 5mm Diffused Green
KES 5.00 5.0 KES
LED 5mm Diffused Red
KES 5.00 5.0 KES
LED 5mm Diffused Blue
KES 5.00 5.0 KES
LCD 20x4 - [X8]
KES 600.00 600.0 KES
LCD 16x2 - [X3]
KES 250.00 250.0 KES
Serial LCD adapter - [X19]
KES 150.00 150.0 KES