1M ohm Trimmer Resistor - 105
KES 1.00 1.0 KES
100 ohm Trimmer Resistor - 101
KES 1.00 1.0 KES
2.2 ohm resistor - [A2/B9]
KES 5.00 5.0 KES
LED 5mm Diffused White
KES 5.00 5.0 KES
LED 5mm Diffused Orange
KES 5.00 5.0 KES
LED 5mm Diffused Green
KES 5.00 5.0 KES
LED 5mm Diffused Red
KES 5.00 5.0 KES
LED 5mm Diffused Blue
KES 5.00 5.0 KES
FR207 2A 1000V Fast Recovery Diode DO-41
KES 5.00 5.0 KES
FR107 1A 1000V Fast Recovery Diode DO-41
KES 5.00 5.0 KES
1N5819 1A 40V Schottky Diode DO-41
KES 5.00 5.0 KES
1N4007 1A 1000V Rectifier Diode
KES 5.00 5.0 KES
1N4148 Switching Signal Diode
KES 5.00 5.0 KES
100k ohms resistor - [B12/A13]
KES 5.00 5.0 KES
20 ohms resistor - [A11/C9]
KES 5.00 5.0 KES
8.2 ohms resistor - [A7/C10]
KES 5.00 5.0 KES
5.1 ohms resistor - [A5/B8/C5]
KES 5.00 5.0 KES
3.3 ohms resistor - [A3]
KES 5.00 5.0 KES
750k ohms resistor - [C13]
KES 5.00 5.0 KES
560k ohms resistor
KES 5.00 5.0 KES